Nowości

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

BHP w praktyce Powiększ do pełnego rozmiaru

BHP w praktyce

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

Więcej szczegółów

ODDKBK925

Stan: Dostępny

10 dostępnych

169,00 zł

W szesnastym wydaniu Poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,
 • klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,
 • rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
 • ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,
 • oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
 • uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych,
 • zmian w wykazie jednostek certyfikujących.

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

BHP w praktyce

BHP w praktyce

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

Napisz swoją recenzję