Nowości

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Kodeks Pracy 2015 Komentarz dla praktyków Powiększ do pełnego rozmiaru

Kodeks Pracy 2015 Komentarz dla praktyków

Praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy. 

Więcej szczegółów

ODDKPPK1002

Stan: Dostępny

10 dostępnych

250,00 zł

Wybitni praktycy i znawcy prawa pracy szczegółowo komentują zawiłości prawa pracy, w tym:

 • przepisy ogólne,
 • zasady prawa pracy,
 • rodzaje umów i wynagrodzenia,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • urlopy wypoczynkowe,
 • czas pracy,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  a także
 • zbiorowe prawo pracy i zasady dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.


Co ważne Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny

Nasz Komentarz wyróżnia także:

 • język publikacji – autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej,
 • autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów(problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe,wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory.

Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.

Stan prawny: 1 kwietnia 2015 r.

Autorzy:

prof. dr hab. Andrzej Patulski
Kierownik Zakładu Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uznany autorytet w dziedzinie zatrudniania i wynagradzania kadry menedżerskiej. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji. Przewodniczący Rady Programowej w firmie szkoleniowo-doradczej Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.
Radca prawny, ekspert prawa pracy. Autor i współautor wielu publikacji książkowych i prasowych (m.in. w „Rzeczpospolitej”,„Personelu i Zarządzaniu”; „Monitorze Prawa Pracy”). Brał udział w pracach zespołów eksperckich przygotowujących programy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych wielu firm. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji. Członek kolegium redakcyjnego „Monitora Prawa Pracy”. Konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.
Piotr Ciborski
Prawnik, ekspert prawa pracy, specjalizujący się w zagadnieniach jej prawnej ochrony. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy. Wieloletni inspektor pracy PIP, ceniony szkoleniowiec. 
Przemysław Ciszek
Prawnik, wspólnik w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współtwórca Departamentu Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. 
dr Maciej Chakowski
Prawnik, wspólnik zarządzający w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. 
Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Radca prawny, ekspert prawa pracy. Prowadzi własną kancelarię prawną. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy 
dr Władysław Patulski
Emerytowany sędzia Sądu Najwyższego. Autor wielu opracowań popularyzujących zastosowanie prawa pracy i prawa cywilnego w praktyce gospodarczej, m.in. książek, komentarzy, glos i artykułów w prasie prawniczej 
Halina Tulwin
Radca prawny, zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, a zwłaszcza zbiorowego prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego „Przyjaciela przy pracy”. Legislator, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji 
Katarzyna Więckowska
Adwokat, prowadzi samodzielną praktykę adwokacką, w ramach której świadczy usługi prawnicze zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie pracy, w prawie i postępowaniu cywilnym oraz w prawie gospodarczym.
Piotr Wojciechowski
Prawnik, b. wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy w latach 2004–2008, gdzie uczestniczył w kształtowaniu kierunków interpretacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Ekspert prawa pracy od lat zajmujący się tą dziedziną, specjalizuje się w problematyce czasu pracy. Wykładowca prawa pracy dla inspektorów pracy w szkole PIP we Wrocławiu, jak również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek kolegium redakcyjnego „Monitora Prawa Pracy”.

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

Kodeks Pracy 2015 Komentarz dla praktyków

Kodeks Pracy 2015 Komentarz dla praktyków

Praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy. 

Napisz swoją recenzję